jp*InnoConsult

Innovation A-Z through Experience

 

jp*InnoConsult 

Trade info & disclaimer 

jp*InnoConsult 

Handelsinformatie & vrijwaring

jp*InnoConsult carries two trade names:

jp*InnoConsult  &  jpInnoConsult.

The company has been registered at the Dutch Chamber of Commerce under number: 62943995

The General Conditions (in Dutch) have been submitted there as well.


To contact us you are invited to use the contact form.              Alternatively you may want to send an email to: info@jpinnoconsult.com 

jp*InnoConsult voert twee handelsnamen: 

jp*InnoConsult &  jpInnoConsult.

De onderneming staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62943995

De Algemene Voorwaarden zijn daar eveneens gedeponeerd.


U kunt ons contacteren middels het contactformulier. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een email te sturen aan: info@jpinnoconsult.com


Disclaimer

Neither rights nor obligations whatsoever can be derived from the contents of this website.  


Vrijwaring

Aan de inhoud van deze website kan geen enkel recht noch enige verplichting worden ontleend.