jp*InnoConsult

Innovation A-Z through Experience

 

Our service offer

Ons dienstverlening-aanbod

jp*InnoConsult offers tailored innovation advice and support to (Dutch) MKB enterprises as well as to start-up companies.

  

Our offer may contain all or elements of:

 1. Analysis and recommendation with respect to your actual state of innovation 

o   Your actual position in the market: what/where are your chances as well as deadlocks?

o   Your actual company’s strategy made explicit: are you in the survival mode, growth mode or somewhere in between?

o   Starting from your actual state: what are your most likely opportunities?

             

2. Support at your implementation of Innovation

o  Strategy development: balance between short and long term

o  Idea generation and funneling towards chances

o  Analysis of your innovation portfolio

o  Setting up technology- and product/service roadmaps

o  Organizing for innovation

o  Capability management                                             

o  Models for going to market


Before entering into an agreement an intake dialogue takes place. If both parties conclude that it makes sense to enter into cooperation, a contract will be drafted in line with our General Conditions.

jp*InnoConsult biedt op maat gemaakt innovatie-advies en -ondersteuning aan MKB ondernemingen en aan start-up bedrijven.

 

Ons aanbod behelst, geheel of gedeeltelijk:

 

1. Analyse van en aanbevelingen voor uw huidige innovatie-situatie

o  Uw huidige markt positie: waar liggen uw kansen, waar liggen ze vooral niet?

o  Uw huidige ondernemingsstrategie expliciet gemaakt: bent u aan het overleven, heeft u een groei-agenda of zit u tussen beide in?

o  Uitgaande van uw huidige situatie: wat zijn uw beste mogelijkheden?

 

2.  Ondersteuning bij uw uitvoering van de innovatie plannen

o  Strategie ontwikkeling: de balans tussen korte en lange termijn

o  Het genereren van ideeën en het inzoomen op kansen

o  Analyse van uw innovatie portfolio

o  Het opzetten van technologie- en product/diensten roadmaps

o  Organiseren om te innoveren

o  Competentie management

o  Markt introductie modellen

                

Voorafgaand aan een contractuele overeenkomst vindt een oriënterend gesprek plaats. Indien beide partijen het zinvol achten om te samen te werken, wordt een contractvoorstel gemaakt in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden.