jp*InnoConsult

Innovation A-Z through Experience

 

Bring Innovation (back) into your company's DNA!

Breng Innovatie (terug) in het hart van uw onderneming!

Does your company/institution have an ambition to change for growth, but do you not feel comfortable about how to make this happen? Do you find yourself locked in your daily struggle to survive? Is your actual scope suffering from an insufficient view on innovation?

In these situations a structured innovation approach can make the difference. If you are not a priori against (partly) reinventing your company, my innovation advice and support will give you a fresh perspective on your possibilities and opportunities.

Today, innovation has many faces. Beyond inventing a new product or service, beyond launching something new on the market, today’s entrepreneur wonders: is the actual portfolio sustainable, do your products/services add real value for the end-user, do they create new unique experiences; are there other methods to realize your ambitions?

   

jp*InnoConsult can advise and support you in this endeavor with insights based on a long practical experience in innovation. 

Heeft uw bedrijf/instelling een veranderings- en groeiambitie, maar weet u niet precies hoe deze te realiseren? Voelt u zich opgesloten in uw dagelijkse worsteling om te overleven? Ontbreekt  innovatie (nagenoeg) in uw huidige agenda?

In deze situaties kan een gestructureerde innovatie aanpak het verschil maken. Als u er niet a priori tegenop ziet om uw onderneming (deels) opnieuw uit te vinden, geeft mijn innovatie advies/ondersteuning u een frisse blik op uw mogelijkheden en kansen.

Innovatie heeft tegenwoordig vele gezichten. Meer nog dan een nieuw product of nieuwe dienst uit te vinden, meer nog dan iets nieuws op de markt te brengen, gaat de ondernemer van vandaag bij zich zelf te rade: voldoet uw huidige portefeuille aan de eisen van duurzaamheid, brengen de producten/diensten echte toegevoegde waarde voor de eindgebruiker, betekenen zij een unieke ervaring; zijn er andere modellen mogelijk om uw doelstellingen te realiseren?

   

jp*InnoConsult kan u adviseren en ondersteunen bij deze uitdagingen met inzichten die gestoeld zijn op een langdurige innovatie-praktijkervaring.